GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Bắp Các Loại

Bắp Khô Bò Lá Chanh 5kg

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Bắp Khô Bò Lá Chanh 100gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Bắp Nếp Sấy Giòn 200gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Bắp Nếp Sấy Giòn 5kg

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Bắp Nếp Sấy Giòn 100gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Bắp Nếp Sấy Hành 5kg

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Bắp Nếp Sấy Hành 100gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Bắp Thái Sấy Bơ 200gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ