GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan Sấy 5kg

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Đậu Hà Lan Sấy Giòn 500gr

Thành Công TC là thương hiệu lâu năm với những sản phẩm từ đậu phộng được hàng triệu người Việt Nam tin dùng.

Đậu Hà Lan Sấy Giòn 100gr

Thành Công TC là thương hiệu lâu năm với những sản phẩm từ đậu phộng được hàng triệu người Việt Nam tin dùng.

Đậu Hà Lan Sấy Giòn 200gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Đậu Hà Lan Sấy Hộp 250gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Đậu Hà Lan Sấy Hũ 160gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Đậu Hà Lan Sữa 5kg

Thành Công TC là thương hiệu lâu năm với những sản phẩm từ đậu phộng được hàng triệu người Việt Nam tin dùng.

Đậu Hà Lan Sữa Hộp 200gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ

Đậu Hà Lan Wasabi 5kg

Thành Công TC là thương hiệu lâu năm với những sản phẩm từ đậu phộng được hàng triệu người Việt Nam tin dùng.

Đậu Hà Lan Wasabi 100gr

Thành Công TC là thương hiệu lâu năm với những sản phẩm từ đậu phộng được hàng triệu người Việt Nam tin dùng.

Đậu Hà Lan Wasabi Hộp 200gr

PURE - Thành Công là thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ